Leren met RvN@LAB is leren van elkaar. Leren met RvN@LAB is een ontdekkingsreis. Ontdek jouw talent en zet het in. Ontdek het talent van een student van een andere onderwijs-instelling. En ontdek de kansen in het Rijk van Nijmegen. Werk samen aan opdrachten van RvN@. Laat zien wat je kunt, aan elkaar en aan ondernemers en bestuurders. Begin jouw eigen netwerk. Zo bouw je aan jouw toekomst en aan de toekomst van het Rijk van Nijmegen.

Voor jezelf

Leren met RvN@LAB doe je voor jezelf. Er zijn geen studiepunten. RvN@LAB zet in op jouw motivatie en jouw ambitie. Daarvoor krijg je veel terug. Doordat jij jouw groeiende professionele kennis deelt, wordt die kennis scherper. Doordat jij interdisciplinair werkt, leer je veel van jouw collega’s. Jij komt in contact met ondernemers en bestuurders in het Rijk van Nijmegen. Jouw netwerk groeit. En jouw kans op een mooie baan in het Rijk van Nijmegen wordt alleen maar groter.

Opties

Je kunt zitting nemen in een LABteam, een denktank waarin je met minimaal vier collega’s uit het Rijk van Nijmegen een opdracht uitwerkt vanuit de beweging RvN@. Wij verwachten dat je je in een periode van maximaal drie maanden minimaal veertig uur inzet. Wij zorgen voor een goede begeleiding: met een coach, die je helpt het proces te bewaken. Met deskundigen, die je inhoudelijke ondersteunen. En met uitstekende werkfaciliteiten. Leren kunnen je ook van de LABcolleges: eenmalige lezingen of collegereeksen over thema’s die voor jou en voor de beweging van belang zijn. Gegeven door docenten, door ondernemers, door bestuurders, maar ook door jullie zelf. Tenslotte denk je met collegastudenten en met ondernemers na over ambities en werk tijdens de incidentele LABreflectie.

Deelnemen

Ben je een talent van het ROC, van de HAN of van de Radboud Universiteit? Wil je meewerken in een LABteam? Dit voorjaar gaan we aan het werk met opdrachten over schuldhulpverlening, over de Euregio, over voeding, over pop up-stores en over seksualiteit & onderwijs. Interesse? Neem dan contact op met Han Rouwenhorst via lab@rvnhub.nl