De LABtrain is een verbreding en een verdieping van een stage in jouw onderneming of in jouw organisatie. De stagiair wordt ambassadeur van zijn of haar opleiding, van jouw onderneming of organisatie en daarmee van onze regio. En jij krijgt als ondernemer of professional de kans jouw visie, werkwijze en ambities te toetsen aan de frisse blik van toekomstige werknemers of collega’s.

Wat?

De LABtrain is een combinatie van (mini)colleges door ondernemers, trainingen, presentaties en intensieve intervisie door studenten en inhoudelijke en informele netwerkbijeenkomsten. Tijdens het programma werken de studenten samen aan een centrale opdracht. Door de opzet van het programma ontdekken studenten andere ondernemingen en organisaties uit de regio. Ondernemers ontmoeten talentvolle studenten die deelnemen. Studenten zien de kansen in onze regio. Zo werken we samen aan talentbehoud in de regio.

Hoe?

In een methodische samenwerking tussen ondernemers, docenten, trainers en talent maken we kansen en ambities zichtbaar, gaan we samen aan het werk, helpen we elkaar, dagen we uit en komen we verder. En komen we met elkaar – ondernemers en studenten MBO, HBO en WO – multilevel en interdisciplinair tot innovatieve oplossingen.

Twee LABtrains: branche overstijgend en branchegericht

Er zijn twee types LABtrains: een branche overstijgende en een branchegerichte. In de branche overstijgende LABtrain gaan stagiair(e)s uit overheid, onderneming en (maatschappelijke) organisaties met elkaar aan het werk. Binnen een branche – bij voorbeeld de IT, de Food-sector, de accountancy of de energie(transitie) – werken stagiair(e)s samen. Daarmee halen ze meer uit hun stage en worden ze wellicht nog meer jouw toekomstige werknemer. Of komen talenten beter tot zijn recht bij een andere bedrijf of organisatie in de LABtrain – een voorbode voor talentuitwisseling in de regio.

Programma

 • periode: voorjaar (maart – juni) of najaar (september-december)
 • maximaal twaalf deelnemers
 • tien bijeenkomsten van twee uur met intensieve intervisie
 • mix van live en online bijeenkomsten
 • Onderdelen van de bijeenkomsten:
  • mini-colleges ondernemers (incl. bedrijfsbezoeken)
  • mini-presentaties studenten
  • exploratie persoonlijke & professionele drijfveren
  • skillstraining ambitie & zichtbaarheid
  • gezamenlijke opdracht met masterclass
 • slotevent met presentatie opdrachtresultaten en uitreiking certificaten

Meer weten of aanmelden?

De stagiair(e)s nemen actief deel aan de bijeenkomsten en werken actief aan de opdracht. De belasting is twintig uren bijeenkomsten en twintig uren voorbereiding & opdrachtuitwerking. De kosten voor deelname aan de LABtrain bedragen €400,00 ex. btw per stagiair(e). Wil je meer weten of wil je jouw stagiair(e) aanmelden, mail dan naar Han Rouwenhorst

Waarom meedoen – in trefwoorden

Voor de stagegever:

Voor de stagiair(e): Door mee te doen aan de LABtrain leer je andere stagiaires kennen die ook stage lopen binnen jou branche en leer je verschillende organisaties kennen die staan te wachten op nieuw talent. Hierdoor krijg je een beter beeld van de regio en krijg je hierdoor een beter netwerk. Download het Pdf-bestand om meer te lezen waarom studenten mee moeten doen aan de LABtrain. Voordelen voor de student