Filter op
Sorteer op

FLINK

FLINK is een versnellingsprogramma voor energiecoöperaties. Door bestaande, maar versnipperde, kennis te bundelen helpen we coöperaties te ontstaan, te ontwikkelen...

Regionaal retour- en verwerkingssysteem verfrestanten

In samenwerking met ketenpartners een businessmodel voor een regionaal retour- en verwerkingssysteem voor verfrestanten opstellen, teneinde de haalbaarheid hiervan vast...

Campus HUB Gezond Circulair

Multidisciplinair en met elkaar werken studenten van het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit aan opdrachten van de Circulaire...

Versnelling Energietransitie Gelderland Zuid

Het Klimaatakkoord streeft naar 50% coöperatief eigendom. Gelderland Zuid staat momenteel op 14,0%. Er is dus werk aan de winkel....

Kennistafels Stationsgebied Nijmegen: klimaatadaptatie & bouwlogistiek

Overheid, ondernemers, onderwijs en burgers samen aan het werk om het Stationsgebied in Nijmegen een aangename en circulaire plek te...
Kaart van alle locaties waarop onze borden staan.

Locaties borden

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de locaties van de borden in de gemeente Beuningen.

Radboud Honours Academy: Circulair bouwen

Welkom op de hoofdpagina van de denktank over circulariteit van de Radboud Honours Academy. Hier is meer informatie te vinden...

Residual value calculator

Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van bouwproducten zoals de binnen- en buitengevels van woningen en kantoren....

Hortus Ludi

Op de plek waar nu een oud schoolgebouw staat komen twee volledig houten woongebouwen met 11 bijzonder duurzame grondgebonden woningen,...

Smart Energy Grid Regio Nijmegen

De MKB-bedrijven Modderkolk, Oostendorp, Elestor en IF Technology zijn samen met de Universiteit Twente en ARN B.V. een onderzoeksproject gestart...

Recycling van luiers

Samen met Elsinga Beleidsplanning heeft ARN BV een project opgestart om een oplossing te zoeken voor de recycling van luiers...

Duurzame herinrichting van de Malderburchtstraat

Door eenvoudig en slim te denken, verspilling te voorkomen, in vroeg stadium de samenwerking zoeken en kansen te zien voor...