Restwaardes in de gebouwde omgeving

Residual value calculator

Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van bouwproducten zoals de binnen- en buitengevels van woningen en kantoren. Hiervoor hebben TNO en C2C expolab gezamenlijk de Residual Value Calculator ontwikkelt.

Meer