Gefeliciteerd, je neemt deel aan de procedure voor de uitreiking van “De Cirkel”, dé circulaire prijs van het Rijk van Nijmegen 2021. Deze prijs is ingesteld door de RvN@ Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. De winnaar van deze prestigieuze prijs onderscheidt zich het meest op het gebied van circulair ondernemen door de impact die de organisatie heeft op het grondstofgebruik.

De prijs wordt op 29 november 2021 uitgereikt tijdens het Lifeport Festival Circulair  in De Lindenberg Nijmegen, dat RvN@ samen met het ACBN organiseert.

Nomineren kan tot en met 14 oktober 2021.

 

Voordat je het onderstaande formulier invult, geven wij graag eerst een definitie van circulair ondernemen en sommen we de knock-out criteria op.

Circulair ondernemen is ondernemen gericht op waardebehoud door middel van kringlopen. Dit betekent producten zo ontwerpen en grondstoffen zo inzetten dat deze maximaal benut worden en hun waardeverlies minimaliseert. Dit betekent dat bedrijven bij ontwerp en materiaalkeuze al nadenken over het hergebruik van (delen van) hun producten en de grondstoffen. Misschien kunnen ze deze weer als volwaardig product op de markt brengen, of misschien als onderdeel van – of grondstof voor – een ander product. Of kunnen ze aan het eind van de keten ervoor zorgen dat het product of grondstof weer ingezet kan worden voor nieuwe producten. Deze manier van denken, ontwerpen en werken vermindert het grondstoffenverbruik, helpt negatieve impact verkleinen en dempt risico’s.

KNOCK-OUT CRITERIA

Wanneer het genomineerde bedrijf niet aan één van deze criteria voldoet, komt het niet voor juryselectie in aanmerking. De genomineerde organisatie:

  • is een bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak, een v.o.f./BV/NV/CV of anders.
  • bestaat op 1 januari 2021 langer dan 2 jaar (gemeten vanaf de inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel).
  • had op 1 januari 2021 2 of meer full time equivalenten (FTE) aan werknemers in eigen dienst, exclusief de eigenaar resp. directeur.
  • is gevestigd in één van de zeven gemeenten van de regio Rijk van Nijmegen (Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen of Wijchen).
  • heeft op dit moment een gezonde financiële positie.
  • stelt bij winst van De Cirkel de deuren open voor geïnteresseerden met een gezamenlijk te organiseren workshop.

PROCES

Aan de hand van de ingevulde aanmeldformulieren selecteren we 10 kandidaten. Het is dus van belang dat je de vragen zo volledig en concreet mogelijk beantwoordt. Uit die 10 kandidaten worden door de jury vervolgens 3 genomineerden geselecteerd. Hieruit wordt vervolgens de winnaar geselecteerd die ORGA architecten, de winnaar van 2020, zal opvolgen.

Nominatieformulier

 

Ga terug naar de webpagina van De Cirkel.