MEDEDELING

Door de grote belangstelling heeft het aantal voucheraanvragen ook het maximum van de tweede ondersteuningstranche bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om vouchers aan te vragen.

 

‘Klanten bereiken en beter bedienen in een anderhalvemetereconomie.’

Door de huidige coronacrisis zijn de fysieke aankopen drastisch gedaald. Online aankopen zijn juist gestegen. Dit onderstreept het nut en de noodzaak voor ondernemers om online vindbaar te zijn, een kwalitatieve en veilige website te hebben en indien van toepassing online te kunnen verkopen.

De gemeente Nijmegen constateert dat de digitalisering van klein MKB en ZZP in een stroomversnelling gekomen is en dat ondernemers in korte tijd en met beperkte middelen een goede digitale strategie moeten optuigen.

Om ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering, die hen in een anderhalvemetereconomie meer omzet helpt genereren, biedt de gemeente Nijmegen digitaliseringsvouchers aan. Deze vouchers dekken 50% van de kosten voor digitale dienstverlening wanneer deze bij een aangemeld Nijmeegs bedrijf wordt afgenomen. Denk aan:

 • advies over jouw digitale strategie (begrensd aantal van 8 uren)
 • een verbeterde website die meer omzet helpt genereren
 • een webshop opzetten of webshop as a service
 • koppeling webshop en voorraadmanagement
 • online vindbaarheid
 • datamanagement
 • een website veiliger maken
 • hulp bij social media campagnes
 • een boekingssysteem
 • een app

Digitalisering die jou als ondernemer helpt de omzetbeperkende maatregelen van de anderhalvemetereconomie te overwinnen.

Onder digitalisering wordt het digitaal maken, automatiseren en optimaliseren van analoge en handmatige processen verstaan.

Wat is de beste website? Wat is de beste webshop? Wat is de beste webstrategie? Wil je meer informatie en zoek je inspiratie?

De RvN@Academy organiseerde dinsdag 9 juni in opdracht van de gemeente Nijmegen het gratis webinar ‘Di­gi­taal sco­ren in re­tail en klein MKB‘ met daarin best practices en meer informatie over de vouchers.

Bekijk ook het webinar ‘klanten digitaal bedienen’ dat tijdens het RvN@ Meeting of Minds online festival op 28 mei plaatsvond. Hierin tonen verschillende ondernemers tips voor verdere digitalisering.


Vouchervoorwaarden

 • Het bedrijf van de aanvrager is gevestigd in de gemeente Nijmegen.
 • Aanvrager heeft een KvK inschrijving.
 • Het bedrijf van de aanvrager heeft in totaal maximaal 10 werknemers (FTE).
 • De aanvrager kan duidelijk maken hoe de digitaliseringsvoucher bijdraagt aan het genereren van omzet die nu door de anderhalvemetereconomie onder druk is komen te staan.
 • Aanvraag geschiedt alleen via het onderstaande formulier op de website van RvN@.
 • Per bedrijf kan 1 aanvraag voor ondersteuning van de digitalisering worden ingediend.
 • Om kosteneffectieve oplossingen te realiseren is het voor bedrijven ook mogelijk om een gezamenlijke voucheraanvraag te doen.
 • De offerte waarvoor de voucher wordt aangevraagd moet vooraf worden overlegd.
 • Het bedrag is maximaal 50 % van de kosten met een maximum van € 2.500,-
 • De gefactureerde prijzen en werkzaamheden zijn marktconform.
 • De voucher is alleen inwisselbaar bij Nijmeegse leveranciers van digitaliseringsdiensten die bij RvN@ zijn aangemeld. De complete lijst vind je hier.
 • De aanvrager moet een voorstel met de leverancier zijn overeengekomen waarin ook het gebruik van de voucher benoemd is.
 • Staat het bedrijf nog niet op de lijst van aangemelde leveranciers dan moet deze zich eerst zelf voor de lijst aanmelden. RvN@ toetst de leverancier zo snel mogelijk aan de digitaliseringsvoorwaarden en de vestigingsplaats ten tijde van de introductie van het programma en voegt deze na akkoord aan de lijst toe.
 • De ondernemer dient de officiële factuur achteraf te overleggen.

Procedure

 • De regeling geldt van 1 mei 2020 tot en met 31 oktober 2020 of tot de grens van het budget bereikt is.
 • Vouchertoekenning gaat op volgorde van binnenkomst van de complete informatie (aanmelding + offerte insturen).
 • Binnen 4 weken na het indienen  van de complete aanvraag neemt de uitvoerder (RvN@) een besluit.
 • Na akkoord van RvN@ krijgt de ondernemer een voucher.
 • IT-bedrijf en de ondernemer sluiten zelf een overeenkomst voor de werkzaamheden.
 • Het staat de ondernemers vrij om extra afspraken te maken over additionele dienstverlening.
 • Bij aanvang betaalt de ondernemer 50% van de factuur (100% BTW) aan het dienstverlenende IT bedrijf plus de voucher.
 • Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd levert het dienstverlenende IT-bedrijf de voucher, de verstuurde factuur en bewijs van werkzaamheden in bij RvN@.
 • RvN@ controleert vanaf 24 augustus (einde Nijmeegse schoolvakanties) binnen vijf werkdagen met behulp van een marktexpert of de overeengekomen werkzaamheden marktconform zijn uitgevoerd en betaalt de resterende 50% uit.

Door de grote belangstelling heeft het aantal voucheraanvragen ook het maximum van de tweede tranche van het ondersteuningsbudget bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om vouchers aan te vragen.

 

Heb je vragen over de digitaliseringsvouchers? Stuur dan een mail naar RvN@.