Belangrijk: het budgetplafond van de vouchers voor de gemeente Nijmegen is bereikt. Het is dus niet meer mogelijk om als Nijmeegse ondernemer een voucher aan te vragen. Op 1 maart 2021 start er een nieuw digitaliseringsprogramma voor het gehele mkb. 

De gemeente Nijmegen, Beuningen en Mook en Middelaar geven detailhandel en horecabedrijven met zelfstandige vestigingen in deze gemeenten een steuntje in de rug. De subsidie Digitaliseringsvoucher is bedoeld om bedrijven te helpen omzet en/of marktbereik behouden, of te vergroten nu fysieke klantbezoeken door corona beperkt worden.

Bij vragen over de vouchers van het vorige digitaliseringsprogramma (voorjaar 2020) van de gemeente Nijmegen kan je een mail sturen naar voucher@rvnhub.nl (e-mailadres speciaal voor dit voucherprogramma aangeboden door VIP internet uit Nijmegen).

In het voorjaar 2021 start de mkb-deal die in november door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de regio is toegekend. Hierin zullen er door 18 samenwerkende gemeenten vouchers worden ingezet.

Vóór je de digitaliseringsvoucher aanvraagt

Neem eerst de gehele pagina door. Zo weet je precies:

 • waarvoor de subsidie gebruikt kan worden;
 • wie ervoor in aanmerking komt;
 • wat je mee moet sturen.

Via de link onderaan de pagina vraag je de digitaliseringsvoucher aan.

Aanvraagprocedure

 • De regeling geldt tot het subsidieplafond bereikt is (met andere woorden op=op).
 • Vouchertoetsing en eventuele toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van een correcte complete aanmelding.
 • Leverancier digitalisering en de ondernemer sluiten eerst zelf een overeenkomst voor de werkzaamheden en de inzet van de voucher.
 • De offerte van de leverancier digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.
 • Een complete aanmelding wordt op een aantal criteria door experts getoetst.
 • Binnen 2 weken na het indienen van de complete aanvraag neemt de uitvoerder (RvN@) een besluit.
 • Bij onduidelijkheden ontvang je een verzoek om vragen van de experts te beantwoorden.
 • Nadat de voucheraanvraag positief is beoordeeld, ontvangt aanvrager een unieke voucher.
 • Het staat de ondernemers vrij om extra afspraken te maken over additionele dienstverlening.

 

 • Het systeem is uitvoerig getest en noch RvN@, noch de gemeente Nijmegen, Beuningen en Mook en Middelaar kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor incomplete aanmeldingen.
 • Aanvragers die bij het invullen technische problemen ondervinden, worden aangeraden het formulier op een andere computer of browser opnieuw in te vullen. Bij aanhoudende problemen kan de aanvrager contact opnemen via voucher@rvnhub.nl (vanaf 22-12-2020 12.00u in werking).
 • Wanneer het formulier succesvol is ingediend, verschijnt er direct een melding op de webpagina en ontvangt de aanvrager direct een bevestigingsmail. Controleer ook de spamfolder op deze mail.
 • Elke bevestigingsmail heeft een unieke code. Zonder een bevestigingsmail is er geen officiële aanmelding voor het voucheraanvraagproces en kan er geen aanspraak op vouchergelden of ondersteuning gedaan worden.

 

 • Bij facturatie betaalt de ondernemer 50% van de vouchergerelateerde kosten (100% btw) aan de leverancier digitalisering plus de voucher.
 • Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd levert de leverancier digitalisering de voucher, de verstuurde factuur en bewijs van werkzaamheden in bij RvN@ in.
 • RvN@ controleert dan binnen vijf werkdagen met behulp van een marktexpert of de overeengekomen werkzaamheden marktconform zijn uitgevoerd en zet bij akkoord de betaling van het voucherbedrag aan de leverancier digitalisering in gang.
 • Bij onduidelijkheden neemt RvN@ contact met de indiener op.
 • De voucher kan worden teruggevorderd indien de activiteiten niet binnen de gestelde tijd plaatsvinden, niet met de aanvraag overeenkomen of als er sprake is van fraude.

  

Algemene vouchervoorwaarden:

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met het vastgesteld maximum bedrag per gemeente, exclusief btw, voor:

 • aanschaf van nieuwe producten of adviesdiensten voor digitalisering bij een lokale leverancier. Deze producten of adviesdiensten dragen bij aan het behouden of vergroten van omzet en/of marktbereik.
 • verbeteren van bestaande producten, diensten of (bedrijfs-)processen door toepassing van digitalisering. Deze verbeteringen dragen bij aan het behouden of vergroten van omzet en/of marktbereik.

Voorbeelden

 • Advies voor een digitaliseringsstrategie (hiervoor geldt een maximum bedrag, zie Voorwaarden digitaliseringswerkzaamheden)
 • Een website en/of webshop opzetten of verbeteren
 • Effectief gebruikmaken van bestaande online shops zoals Marktplaats/Facebook/Google/Instagram etc..
 • De aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem
 • Koppeling webshop aan voorraadadministratie/management
 • Online leveren van diensten

De subsidie heeft afhankelijk van de gemeente Nijmegen, Beuningen of Mook & Middelaar een maximumbedrag per onderneming.

De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking als:

 • in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat de digitaliseringsmaatregel die wordt ingezet, bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik gedurende de klantcontactbeperkingen tijdens de COVID-19 periode.
 • in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat zowel de planning als de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van de gemeente Nijmegen, de gemeente Beuningen of die van Mook en Middelaar afzonderlijk is bereikt.

 • De kosten mogen niet voor 15 december 2020 zijn gemaakt.
 • De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk twee weken voordat u begint met de activiteiten
 • De activiteiten moeten binnen twaalf weken zijn uitgevoerd nadat u de subsidie heeft ontvangen
 • Per onderneming wordt maximaal één digitaliseringsvoucher verleend
 • Er kan pas aangevraagd worden als er een duidelijk offerte beschikbaar is (moet in het formulier worden meegestuurd).
 • De gefactureerde prijzen en werkzaamheden zijn marktconform.
 • De voucher is alleen inwisselbaar bij Nijmeegse en Beuningse leveranciers van digitaliseringsdiensten die de aanvrager zelf kan kiezen.
 • Om kosteneffectieve oplossingen te realiseren is het voor bedrijven ook mogelijk een gezamenlijke voucheraanvraag te doen.

 

Verschillen en samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, Beuningen en Mook en Middelaar

De drie gemeenten hebben op basis van draagkracht budget beschikbaar gesteld. De unieke regionale samenwerking, die een voorbode voor de regionale vouchers van de mkb-deal in het voorjaar van 2021 is, vertaalt zich naar de volgende voorwaarden:

 • Maximale hoogte van het voucherbedrag  voor de Nijmeegse horeca en detailhandel is € 2.500,-
 • Maximale hoogte van het voucherbedrag  voor de Beuningse horeca en detailhandel is € 1.000,-
 • Maximale hoogte van het voucherbedrag  voor de Mook en Middelaarse horeca en detailhandel is € 750,-
 • Ondernemers in de gemeente Nijmegen kunnen van zowel Nijmeegse, Beuningse als Mook en Middelaarse digitaliseringsleveranciers gebruikmaken en vice versa.

 

Voorwaarden aanvrager

 • KvK registratie sinds minimaal 1 september 2020 in de gemeente Nijmegen, Beuningen of Mook en Middelaar.
 • Bedrijf valt binnen de detailhandel of horeca onder de specifieke branches zoals genoemd in deze lijst met subsidiabele branches.
 • Binnen de detailhandel moet het bedrijf een zelfstandige vestiging/winkel, in de gemeente Nijmegen, Beuningen of Mook en Middelaar hebben waar consumenten producten en/of diensten kunnen afnemen en afrekenen.
  • Pure online bedrijven zonder een fysieke winkel komen dus niet voor het voucherprogramma in aanmerking.
 • De aanvrager moet een voorstel met de leverancier zijn overeengekomen waarin ook het gebruik van de voucher benoemd is.
 • De aanvrager moet bij verzilvering de officiële factuur en betalingsbewijs kunnen overleggen.
 • Een bedrijf kan maximaal één voucher aanvragen.
 • Bedrijven die in het vorige voucherprogramma van de gemeente Nijmegen al een voucher ontvingen, kunnen geen voucher aanvragen.

 

Voorwaarden digitaliseringswerkzaamheden

 • Maximale vouchervergoeding voor adviesuren is €500,- (totaal €1000,-).
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • interne kosten;
  • de aanschaf van hardware (bijvoorbeeld een computer of smartphone);
  • trainingen en workshops.
 • Er moet achteraf door de aanvrager een document met bewijs van werkzaamheden geleverd worden (denk aan een A4 met screenshots)

 

Voorwaarden leverancier digitalisering

In tegenstelling tot het vorige programma is er geen keuzelijst met leveranciers. Leveranciers digitalisering moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Levert aantoonbaar diensten in het digitaal maken, automatiseren en optimaliseren van analoge en handmatige processen.
 • Heeft zich vóór 1 september 2020 bij de Kamer van Koophandel op een adres in de gemeente Nijmegen, Beuningen of Mook en Middelaar geregistreerd.
 • De beoordelingscommissie toetst aan de hand van de KvK database en de bedrijfswebsite of de leverancier aan de voorwaarden voldoet en houdt zich het recht voor de aanvragen af te wijzen die hier niet aan voldoen.

Let op: de ondernemer moet de aanvraag persoonlijk doen. 

 

Ga hier naar het aanmeldformulier.

Belangrijk: het budgetplafond van de vouchers voor de gemeente Nijmegen is bereikt. Het is dus niet meer mogelijk om als Nijmeegse ondernemer een voucher aan te vragen. Met de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together zijn er vanaf 1 maart via de website van Sm@rt Together digitaliseringsvouchers voor het mkb tot 50 fte beschikbaar. Klik hier om naar de website te gaan voor de procedure en voorwaarden.