Door het benutten van circulaire businesskansen helpt de Circulaire Kickstart een organisatie met zijn toekomstbestendigheid. Het creëert waarde door op het onbenutte potentieel van reststromen in te spelen, zoals het sluiten van grondstofkringlopen, circulair design, levensduurverlenging en hergebruik.

 

Een circulaire business case kan op één of meer aspecten waardevermeerdering brengen, te weten:

 • Financieel: geld verdienen door grondstoffen zelf of door andere partijen te laten hergebruiken
 • Keten: oplossingen die de keten efficiënter maken
 • Innovatie: op een andere manier naar aanwezige technologieën, processen en materialen kijken
 • PR: door duurzamer te ondernemen, kan het klantbeeld positief beïnvloed worden
 • Sociaal: door duurzamer te ondernemen, geeft de organisatie invulling aan het streven naar ‘betekenisvol werk’
 • Compliance: beter voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Voor wie?

Micro en klein MKB vanaf 5 FTE en instellingen die hun bedrijfsvoering meer circulair willen maken.

Wat is het?

Module 1. Intake

Deze bestaat uit een bedrijfsspecifieke sessie, uitwerking en kanseninventarisatie. Daarbij worden de deelnemende organisaties met elkaar in contact gebracht om kennis en mogelijk grondstoffen te delen.

Module 2. Grondstofstromen

Dit is het vervolg op de scan waarin het team van experts de grondstofstromen/materialen analyseert en uiteindelijk de businesskansen voor één tot drie grondstofstromen/materialen vaststelt.

Module 3. Business Case

Hier wordt de best passende grondstofstroom geselecteerd en uitgewerkt tot een volwaardige business case met uitvoeringsplan, inclusief een communicatie-uiting en publiciteit via de platformen van organiserende partners zoals RvN@.

Netwerken en kennisdeling

Het meer circulair maken van de bedrijfsvoering vraagt vaak om samenwerking met anderen. De reststroom van de ene organisatie kan bijvoorbeeld de grondstof van de andere zijn. Daarom worden deelnemende organisaties aan elkaar en experts gekoppeld, krijgen ze toegang tot speciale circulaire evenementen en nieuwe kansen ontstaan.

Uitvoerende samenwerkingsverband

De Circulaire Kickstart wordt door de volgende partijen uitgevoerd:

 • Multidisciplinair uitvoerend team van experts afkomstig van o.a. Royal Haskoning en succesvolle innovatieve ondernemers.
 • Externe experts afhankelijk van de bedrijfssector / business case
 • Frank Croes, programmamanager circulaire economie HAN en directeur centrum voor meervoudige waardecreatie
 • Arnold Wijbenga,Projectleider Duurzame Waardecreatie
 • Studenten van de HAN
 • Studenten Radboud Universiteit (AGREEn)
 • Studenten ROC maakindustrie
 • Rabobank Rijk van Nijmegen
 • RvN@

Investering

Na aanvraag volgt een offerte maat. Hoewel het niet mogelijk is om vooraf op geselecteerde modules in te tekenen, volgt er na elke module wel een Go/NoGo moment om de bepalen of een vervolg kansrijk en gewenst is.

Cases

Interesseformulier

Met het onderstaande aanmeldformulier kan je je voor een eerste contact met het Circulaire Kickstart team aanmelden. Na ontvangst van het formulier neemt de organisatie binnen twee werkdagen contact met je op om je van meer informatie te voorzien en eventuele verdere vragen te beantwoorden.