Internationaal aantrekkelijk

Woningen voor expats en kenniswerkers in RvN

In totaal hebben zo’n 1100 jonge internationale kenniswerkers, expats, pas afgestudeerden, promovendi en post-docs behoefte aan woonruimte. De gereguleerde sociale sector biedt hierin geen soelaas, omdat de systematiek geen rekening houdt met tijdelijk verblijvende buitenlanders. Daarom helpen we deze groep aan woonruimte.

Meer