Verantwoord met afval omgaan

Wastiour Lab

De Rijksoverheid wil de Nederlandse economie in 2050 circulair hebben. Eén van de deelambities hierbij is dat er geen (zwerf)afval meer is (afvalloos). Een belangrijk aspect om deze doelstelling te bereiken is het stimuleren van burgers en bedrijven om op een verantwoorde wijze met afval om te gaan.

Meer