Goederen makkelijker van A naar B

Versterken organiserend vermogen Logistiek Expertise Centrum

In de regio Nijmegen worden de mogelijkheden van logistiek nog niet volledig benut. We willen de logistiek verstevigen en zo het regionale ondernemersklimaat versterken. Door verdere professionalisering van het bestaande netwerk (Logistiek Expertisecentrum Nijmegen) creëren we een zelfstandig en duurzaam businessmodel.

Meer