RvN@ Innoveert Vrijwilligerswerk

Voldoende vrijwilligers blijven vinden en binden is van groot belang voor maatschappelijke organisaties en dus voor de samenleving in het algemeen. Andersom is het doen van vrijwilligerswerk van grote waarde voor Nijmeegse inwoners zelf. Klik op MEER voor de doelstellingen en mijlpalen...

Meer