Techniek begint bij de basis

RvN@LAB Techniek

Verbeteren van de aansluiting tussen het bedrijfsleven en onderwijs door deze samen te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door mensen uit het bedrijfsleven te laten lesgeven in het onderwijs of door leerkrachten/docenten en leerlingen/studenten te laten participeren in de praktijk van het bedrijfsleven.

Meer