Milieu-impact voorspellen

Next Generation Impact Assessment

De potentiële milieu-impact van innovaties in bouw en infra in een vroeg stadium van technologieontwikkeling inzichtelijk maken, in het bijzonder van innovaties die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarvoor zet TNO zich in met next generation impact assessment.