Benut de businesskans in je organisatie

Circulaire Kickstart

Door het benutten van circulaire businesskansen helpt de Circulaire Kickstart een organisatie met zijn toekomstbestendigheid. Het creëert waarde door op het onbenutte potentieel van reststromen in te spelen, zoals het sluiten van grondstofkringlopen, circulair design, levensduurverlenging en hergebruik.