Urban Innovative Actions

Home
Urban Innovative Actions -NLZoals vermeld in artikel 8 van de EFRO-Verordening1, kan EFRO innovatieve acties ondersteunen op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling. Tegendie achtergrond heeft de Europese Commissie het initiatief Urban Innovative Actions (UIA) gelanceerd. Dit is gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Unie.

 

Het UIA-initiatief is dan ook vooral bedoeld om steden in heel Europa de ruimte en de middelen te bieden om gedurfde en onconventionele ideeën voor de aanpak van onderling samenhangende uitdagingen uit te proberen. Door te experimenteren zal blijken hoe deze oplossingen in de complexe werkelijkheid uitwerken. Projecten moeten innovatief en van goede kwaliteit zijn, moeten in overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd, en moeten bovendien resultaatgericht en overdraagbaar zijn. Stedelijke autoriteiten zouden deze kans die het UIA-Initiatief biedt moeten aangrijpenom van “gewone projecten” (die zouden kunnen worden gefinancierd door “traditionele” financieringsbronnen, waaronder reguliere EFRO-Programma’s) over te gaan naar projecten waarbij risico wordt genomen en ambitieuze en creatieve ideeën worden omgezet in prototypes die kunnen worden getest in reële stedelijke omgevingen. UIA kan met andere woorden pilootprojecten ondersteunen die te riskant zijnom te worden gefinancierd door traditionele financieringsbronnen, op voorwaarde dat zij zeer innovatief en experimenteel zijn.

 

Het UIA Initiatief heeft een totaal EFRO-budget van rond de EUR 372 miljoen.

 

UIA projecten zullen worden geselecteerd door jaarlijkse Oproepen tot indiening van voorstellen van 2015 tot 2020 over één of meerdere onderwerpen voorgesteld door de Commissie. Elke actie kan tot een maximum van EUR 5 miljoen co-financiering van EFRO ontvangen. De uitvoering van een project moet plaatsvinden binnen een periode van maximum 3 jaar2. Er is geen ideale omvang voor UIA projectbudgetten. Het is mogelijk dat kleine projecten (d.w.z. onder EUR 1 miljoen vereist van EFRO) minder kans maken om te worden geselecteerd daar zij het moeilijk kunnen vinden om aan te tonen dat de acties van voldoende omvang zijn om zinvolle conclusies uit te trekken. Anderzijds moeten projecten met aanzienlijke investeringskosten, met name tegen het einde van de uitvoeringsperiode, aantonen dat de kosten in verhouding staan tot het doel en gerechtvaardigd zijn.

 

Het UIA Initiatief is een instrument van de Europese Unie en wordt beheerd door het Directoraat Generaal voor Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie (EC) onder indirect beheer. Voor de uitvoering van het Initiatief heeft de Commissie de Regio Hauts-de-France3aangewezen als Uitvoerende entiteit (UE). Voor het beheer van het Initiatief is een Permanent Secretariaat (PS) opgezet

 

4.1Verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EU) nr. 1301/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R13012In uitzonderlijke en goed onderbouwde gevallen mogen projecten met maximaal 1 jaar worden verlengd.3Voorheen Regio Nord-Pas de Calais4Informatie encontactgegevens van het Permanent Secretariaat vindt u hier: http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team

Website