Regionale visie en uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Rijk van Nijmegen

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair: regionale visie en uitvoeringsprogramma

Circulariteit en duurzaamheid horen bij het Rijk van Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft daarom onderzoek gedaan naar een visie en ambitie die past bij dit DNA. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in de Notitie Rijk van Nijmegen Circulair: regionale visie en uitvoeringsprogramma.

Op basis van dit onderzoeksproces zijn, voor vier sterk ontwikkelde sectoren in Nijmegen, negen kansrijke circulaire icoonprojecten verder uitgewerkt, die de transitie naar een Circulair Rijk van Nijmegen in gang kunnen zetten of versnellen.