Meervoudige Waardecreatie

HET NIEUWE ONDERNEMEN: MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

Er komen steeds meer signalen dat ons huidige, economische gedachtegoed niet meer functioneert. Er ontstaan nieuwe manieren van organiseren en ondernemen waarin duurzaamheid centraal staat. Behalve economische waarde, wordt ook sociale en ecologische waarde steeds vaker en uitvoeriger geïncorporeerd in nieuwe businessmodellen. Kortom: meervoudige waardecreatie is het nieuwe ondernemen.

Sociale en ecologische waarden gaan verder dan de lokale voetbalclub sponsoren of zoveel mogelijk papierloos werken. Deze nieuwe businessmodellen creëren meervoudige waarde door een breed palet van ‘stakeholders’ te overwegen en te verbinden: naast economische waarde worden ook sociale en ecologische waarden gekend in de kapitaalsoorten financieel, materieel, intellectueel, menselijk, sociaal & relationeel en natuurlijk kapitaal.