Hybride Bankieren

Dit is een al langer lopend onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen. De vraag die we in dit project proberen te beantwoorden is: Is het mogelijk om naast geld ook te betalen met tijd, kilometers of met afval? Niet door eerst dat afval weer te ‘vertalen’ in geld (het zogeheten ‘monetariseren’), maar door elkaar heen en complementair. Maar wat betekent het om transacties waarin gewerkt wordt met meer dan één waarde te organiseren? Wat zijn de voorwaarden, de bouwstenen en de spelregels voor een dergelijk systeem?

Het project Hybride Bankieren (HB) is opgezet om dit te onderzoeken. Inmiddels is er een White Paper over dit onderzoek verschenen en deden we in 2019 mee met een internationale Hackathon om proto-type Apps te ontwikkelen. Dit werd de Inclusief Bankieren GIVO app.  Daarmee is  b.v. tijdens de Duurzame Dinsdag de Asito Sociale Innovatieprijs gewonnen, en deze app is nu vol lop in ontwikkeling en staat in de startschoenen om uitgetest te worden!
We hopen daarmee de basis te leggen voor een pilot later dit jaar of in 2020.