Green Deal

Government logo

Het kabinet geeft met de Green Deal-aanpak ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen. Centrale thema’s van de Green Deal zijn onder andere grondstoffen (circulaire economie) en biobased economy. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld twee tot drie jaar.

Uitgangspunten Green Deal

Bij de aanmeldingen voor de Green Deal, hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

  • Het plan heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
  • Het plan zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei (‘groene groei’).
  • Het plan is rendabel of zal dat aantoonbaar in de toekomst moeten zijn.
  • Het plan is inspirerend. Andere sectoren of regio’s kunnen het initiatief eenvoudig navolgen.
  • Het plan ondervindt belemmeringen bij de realisatie. En de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze belemmeringen weg te nemen.
  • Het plan heeft snel resultaat. Bij voorkeur binnen drie jaar.
  • Het plan heeft een aantoonbare, toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere, vergelijkbare deals.
  • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het plan.
  • Het plan is technisch uitvoerbaar.

Aanmelden Green Deal initiatief

U kunt als bedrijf, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid het hele jaar door uw duurzame initiatief aanmelden. Als eerste stap neemt u telefonisch contact op met de afdeling Klantcontact van RVO.nl: 088-0424242. Wilt u na het contact met Klantcontact uw initiatief aanmelden? Dan krijgt u van Klantcontact de link naar een online formulier met bijbehorende toelichting.

Eventueel kunt u uw belangstelling of vraag ook aangeven op een contactformulier van RVO.nl. Vermeld ook dan dat het om een Green Deal gaat.