DEI+

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder de DEI+ Circulaire Economie regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Thema’s

U kunt de DEI+-subsidie aanvragen voor projecten op de volgende gebieden:

  • Recycling van afval: hierbij gaat het om nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten mogen zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.
  • Hergebruik: hierbij draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
  • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Biobased toepassingen moeten niet alleen gaan om het vervangen van fossiele of minerale grondstoffen: het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd. Ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Aanvragen

Bekijk voortijd de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten. U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 augustus 2019, 9:00 uur tot en met 22 september 2020, 17:00 uur. Vraag DEI+ Circulaire economie aan.

Voor het thema DEI+ circulaire economie zijn 2 aanvraagmogelijkheden:

  • Projecten die dit jaar nog worden gerealiseerd (einddatum 31-12-2020), kunnen subsidie aanvragen van 1 augustus 2019 t/m 22 september 2020 17:00 uur. Dit komt uit het budget van € 44 miljoen.
  • Projecten die € 3 miljoen of meer subsidie kunnen krijgen én die pas in 2021 of later gerealiseerd worden, kunnen subsidie aanvragen onder de DEI+ thema’s 2020. Dit komt uit het budget van € 86,1 miljoen.