Werkboek voor het ontwikkelen van Circulaire Business Modellen (Engelstalig)

Uit de landelijke studie naar businessmodellen voor de circulaire economie, uitgevoerd door de Radboud Universiteit in de periode 2017-2018 (zie www.circulairebusinessmodellen.nl), is gebleken dat bedrijven in Nederland kennis en ervaring nodig hebben met betrekking tot de circulaire economie. Dit onderzoek toonde aan dat niet alleen toekomstige ondernemers en werknemers kennis en –vaardigheden omtrent circulaire economie moeten beheersen, maar dit ook een vereiste is onder huidige professionals omdat deze vaardigheden onvoldoende zijn ingebed. Dit werkboek probeert bij te dragen aan dit kennistekort door een methode te bieden om circulaire business modellen te ontwikkelen.