Nieuwe Businessmodellen

Meervoudige Waardecreatie

HET NIEUWE ONDERNEMEN: MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

Er komen steeds meer signalen dat ons huidige, economische gedachtegoed niet meer functioneert. Er ontstaan nieuwe manieren van organiseren en ondernemen waarin duurzaamheid centraal staat. Behalve economische waarde, wordt ook sociale en ecologische waarde steeds vaker en uitvoeriger geïncorporeerd in nieuwe businessmodellen. Kortom: meervoudige waardecreatie is het nieuwe ondernemen.

Sociale en ecologische waarden gaan verder dan de lokale voetbalclub sponsoren of zoveel mogelijk papierloos werken. Deze nieuwe businessmodellen creëren meervoudige waarde door een breed palet van ‘stakeholders’ te overwegen en te verbinden: naast economische waarde worden ook sociale en ecologische waarden gekend in de kapitaalsoorten financieel, materieel, intellectueel, menselijk, sociaal & relationeel en natuurlijk kapitaal.

Website

A workbook for developing Circular Business Models

he national study of Business models for Circular Economy conducted by the Radboud University during 2016-2017 (see www.circulairebusiness-modellen.nl) demonstrated that enterprises in the Netherlands are in need of knowledge and experience in relation to the CE. This research illustrat-ed that not only future entrepreneurs and employees need to master CE knowledge and skills, but among current professionals this is a requirement as these skills are insufficiently embedded. This workbook seeks to contrib-ute to this knowledge deficit by providing a method to develop CBMs.

PDF

Hybride Bankieren

Dit is een al langer lopend onderzoeksproject naar betalen met meer dan geld alleen. De vraag die we in dit project proberen te beantwoorden is: Is het mogelijk om naast geld ook te betalen met tijd, kilometers of met afval? Niet door eerst dat afval weer te ‘vertalen’ in geld (het zogeheten ‘monetariseren’), maar door elkaar heen en complementair. Maar wat betekent het om transacties waarin gewerkt wordt met meer dan één waarde te organiseren? Wat zijn de voorwaarden, de bouwstenen en de spelregels voor een dergelijk systeem?

Het project Hybride Bankieren (HB) is opgezet om dit te onderzoeken. Inmiddels is er een White Paper over dit onderzoek verschenen en deden we in 2019 mee met een internationale Hackathon om proto-type Apps te ontwikkelen. Dit werd de Inclusief Bankieren GIVO app.  Daarmee is  b.v. tijdens de Duurzame Dinsdag de Asito Sociale Innovatieprijs gewonnen, en deze app is nu vol lop in ontwikkeling en staat in de startschoenen om uitgetest te worden!
We hopen daarmee de basis te leggen voor een pilot later dit jaar of in 2020.

Website

Onderzoeken

Onderzoeksrapport – Circulaire kansen Regio Arnhem Nijmegen Rabobank

Drie lokale Rabobanken (Arnhem en Omstreken, Rijk van Nijmegen en Oost
Betuwe) in de regio Arnhem-Nijmegen hebben opdracht gegeven aan KPMG als
partner van Rabobank in de Rabobank Circular Economy Challenge om een
regionale scan uit te voeren. Met deze regionale scan worden kansen voor
ondernemers aan het licht gebracht door met bedrijven en andere stakeholders
hierover in discussie te gaan. Daarnaast geeft de analyse inzicht in economische
karakteristieken van de regio, de belangrijkste grondstofstromen en
mogelijkheden tot samenwerken om circulaire ideeën naar een business case uit
te werken.

In de komende jaren zal circulair ondernemen een steeds grotere rol krijgen in de
vernieuwing van de Nederlandse economie. We zien steeds meer bedrijven die
bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het
terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Steeds meer
bedrijven doen dat ook samen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die
duurzaam en circulair ondernemen beter in staat zijn om in te spelen op
veranderingen in hun omgeving en kansen voor andere verdienmodellen te
benutten.

Als coöperatieve bank wil de Rabobank een substantiële bijdrage leveren aan het
welzijn en de welvaart in de regio. We willen nieuwe kansen ontdekken en die
kansen ook daadwerkelijk benutten. Gaat het de ondernemer goed en trekt de
economie aan? Dan groeit de welvaart. Dat is goed voor de regio en dus ook
voor de bank. Het zorgt voor continuïteit op de langere termijn.

De kansen die in dit rapport zijn opgenomen zijn het resultaat van onderzoek,
regionale kennis van stakeholders en workshops met en tussen betrokkenen. De
regio Arnhem-Nijmegen heeft een solide basis aan organisaties en initiatieven
om een circulaire economie tot volle bloei te brengen. Met dit rapport willen wij
ondernemers stimuleren om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. De
genoemde stakeholders in het rapport brengen uw circulaire ideeën graag tot
een business case. Ook als Rabobank staan wij tot uw beschikking. Onder
andere met de Rabobank Circular Economy Challenge waarin we ondernemers
uit de regio ondersteunen om concreet aan de slag te gaan. We nodigen u graag
uit om samen de transitie naar een circulaire economie in deze regio te
versnellen.

Onderzoeksrapport – Circulaire kansen Regio Arnhem Nijmegen Webversie

PDF

Resultaten pilot onderzoek business modellen voor de circulaire economie

De circulaire economie (CE) mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Maar hoe staat het nu écht met de CE in Nederland? Wat doen bedrijven als ze de CE organiseren? Wat is er te zeggen over hun motieven, business modellen en behoeftes? Ondanks veel woorden en beloftes is nog vrij weinig bekend over de (inter)organisatorische praktijk van deCE. Zoals wat zijn de business-, organisatie-en verdienmodellen van de CE? In deze working paper presenteren we kort de uitkomsten van een eerste regionale enquête naar de circulaire economieen gaan we in op een vervolg.

PDF

Circulaire Atlas Gelderland Rapportage Juli 2019

Provincie Gelderland helpt ondernemers met het circulair maken van hun onderneming zodat zij klaar zijn voor de toekomst. Waarom? De wereldbevolking en de welvaart groeit. Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde aan kan en dat zorgt ervoor dat grondstoffen schaars worden. Ook zorgt het gebruik van (fossiele) grondstoffen voor het opwarmen van de aarde wat inmiddels wereldwijd een erkend en zeer urgent probleem is. 

Dit vraagt om een andere manier van produceren en consumeren die niet alleen duurzaam, maar tegelijkertijd ook efficiënter is en uitzicht biedt op nieuwe verdien- en businessmodellen. Winst halen uit afval, nieuwe diensten verlenen, tweedehands omvormen tot nieuw business model en het opnieuw ontwerpen van producten en diensten. Het roer moet dus om.

Circulaire atlas

De basis voor deze omslag ligt in de Circulaire Atlas Gelderland (PDF 6,4MB). Hieruit blijkt dat 80% van alle grondstoffen gebruikt worden in de sectoren AgroFood en de bouw. De rest wordt gebruikt door de industrie en de consumenten (afval).

Brede aanpak met impact

Op basis van deze Circulaire Atlas kiezen Gedeputeerde Staten nu voor een brede provinciale aanpak gericht op bedrijven die werken met de grootste grondstofstromen in AgroFood, Bouw & Infra, Industrie en Consument & Afval. Hierbij gaat het om een gecombineerde aanpak via onze wegen-infra, de inzet van innovatiemiddelen, circulaire woningbouw, kringlooplandbouw en vergunningverlening. We stimuleren bedrijven om substantieel te gaan besparen op grondstoffen en CO2. Op deze manier dragen we als provincie actief bij aan de landelijke reductie van 50% primaire grondstoffen in 2030.

In gesprek

Gedeputeerde Staten bespreken deze aanpak met Provinciale Staten om daarna met de ondernemers aan tafel te gaan. We dagen ondernemers uit om samen met andere ondernemers in bijvoorbeeld een productieketen aan de slag te gaan om grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen. Op deze manier blijven de ondernemers van Gelderland fit voor de toekomst.

 

PDF

Programma's

Economische visie gemeente Nijmegen

Nijmegen moet de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de (potentiële) beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal is essentieel om succesvolle medewerkers en ondernemers te vinden en in Nijmegen te houden. Dat vinden B&W van Nijmegen en dat hebben ze vastgelegd in de nieuwe economische visie ‘Knooppunt van innovatie’.

Download de pdf

Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

The World Economic Forum has collaborated with the Ellen MacArthur Foundation for a number of years to accelerate the Circular Economy transition through Project MainStream – a CEO led initiative that helps to scale business driven circular economy innovations.

Building on this work, the Platform for Accelerating the Circular Economy – PACE-  was launched in 2017 as a public-private collaboration, co-chaired by the CEO of Philips, the heads of the Global Environment Facility and UN Environment, with the Ellen MacArthur Foundation, the International Resource Panel, Circle Economy and Accenture Strategy as knowledge partners.The World Economic Forum hosts and facilitates the Platform.

PACE aims to create systems change at speed and scale by enabling partners to:

 

  1. Develop blended financing models for circular economy projects, in particular in developing and emerging economies

 

  1. Help create and adjust enabling policy frameworks to address specific barriers to advancing the circular economy

 

  1. Bring the private and public sector into public-private collaborations to scale impact around circular economy initiatives

 

The Global Leadership Group currently includes over 40 CEOs, Ministers and heads of international organizations committed to leading a portfolio of projects and activities. Project focus areas include – plastics, electronics, food & bioeconomy and business model and market transformation across China, ASEAN, Europe and Africa.

For more information, contact Antonia Gawel, Head, Circular Economy Initiative (antonia.gawel@weforum.org).

For more information, please refer to the PACE website. and explore the Transformation Map.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 (Rijksoverheid)

Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.

Download ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023’1/2

PDF document | 84 pagina’s | 8,7 MB

Rapport | 08-02-2019

Download ‘PRINTVERSIE – Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023’2/2

PDF document | 84 pagina’s | 535 kB

Rapport | 08-02-2019

Rijksbreed programma Circulaire Economie

Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050.

Download ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’

PDF document | 72 pagina’s | 3 MB

Rapport | 14-09-2016

 

Nederland circulair in 2050 (Rijksoverheid)

Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, financiële instellingen en  andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

Doelstellingen circulaire economie

Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

 1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
 2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
 3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.
Website

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO is er voor u

Website

Subsidies

Green Deal

Government logo

Aanmelden Green Deal initiatief

U kunt als bedrijf, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid het hele jaar door uw duurzame initiatief aanmelden. Als eerste stap neemt u telefonisch contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Via RVO.nl krijgt u een link naar een formulier. Hiermee kunt u uw initiatief aanmelden.

Contact met RVO.nl over uw duurzame initiatief

Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden? Neem dan contact op met de afdeling Klantcontact van RVO.nl: 088-0424242.

Eventueel kunt u uw belangstelling of vraag ook aangeven op een contactformulier van RVO.nl. Vermeld ook dan dat het om een Green Deal gaat. De afdeling Klantcontact neemt dan binnen twee (werk)dagen contact met u op.

Link naar formulier om uw duurzame initiatief aan te melden

Wilt u na het contact met Klantcontact uw initiatief aanmelden? Dan krijgt u van Klantcontact de link naar een online formulier met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijgt u dan antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Uitgangspunten Green Deal

Bij de aanmeldingen voor de Green Deal, hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

 • Het plan heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
 • Het plan zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei (‘groene groei’).
 • Het plan is rendabel of zal dat aantoonbaar in de toekomst moeten zijn.
 • Het plan is inspirerend. Andere sectoren of regio’s kunnen het initiatief eenvoudig navolgen.
 • Het plan ondervindt belemmeringen bij de realisatie. En de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze belemmeringen weg te nemen.
 • Het plan heeft snel resultaat. Bij voorkeur binnen 3 jaar.
 • Het plan heeft een aantoonbare, toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere, vergelijkbare deals.
 • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het plan.
 • Het plan is technisch uitvoerbaar.

https://www.greendeals.nl/

Website