Luiers en incontinentiemateriaal naar de volgende fase in de ketenoptimalisering

Afvalenergiecentrale ARN B.V. opende in september 2021 de Luierrecyclingsinstallatie (LRI). Met deze, op thermische drukhydrolyse gebaseerde techniek, is de mogelijkheid ontstaan om luiers en incontinentiemateriaal te recyclen. Hiermee is er een oplossing gekomen voor de laatste grote stroom in het restafval, die tot voorkort niet gerecycled kon worden. In diverse afvalregio’s werkt ARN BV reeds samen met partners in deze circulaire keten. Van gemeentes, tot kinderdagverblijven en van zorginstelling tot afvalinzamelaars.

Ter gelegenheid van zijn afscheid op 18 mei 2022 nodigde president-commissaris van ARN BV prof. dr. Th.W.A. Camps, producenten van luier en incontinentiemateriaal uit om zich aan te sluiten in deze circulaire keten. Met hen en met andere experts ging hij tijdens het symposium Design for Recycling in gesprek. “Het is belangrijk om een volgende stap te zetten in verdergaande reductie van het broeikaseffect in de levenscyclus van luiers en incontinentiemateriaal”, aldus ARN-directeur Rutger Jan Pessers, ‘’De LRI heeft een nieuwe set mogelijkheden geopend en ARN BV heeft initiatief genomen deze te benutten in de keten. Het afscheidssymposium van Theo Camps is een mooie aangelegenheid om te kijken hoe we deze circulaire keten verder kunnen versterken én uitbreiden.’’

Bezoekers van het symposium luisterde onder andere naar Willem Elsinga, die sprak over het gebruik van de Thermische Druk Hydrolyse-techniek en dr.ir. Sjors Witjes, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, bood inzicht in de circulaire ketens. Harriette Laurijsen, strategisch adviseur duurzaamheid bij RadboudUMC sprak over circulaire kansen in de zorg. Maar ook producenten en afnemers van het gerecyclede plastic kwamen aan het woord.

Jong talent aan de slag

In drie teams, multilevel en interdisciplinair zijn zij de afgelopen periode aan de slag gegaan. In korte tijd hebben zij zich het vraagstuk en de keten eigen weten te maken en zullen op 18 mei hun adviezen presenteren aan prof. dr. Th.W.A. Camps en de andere aanwezigen.