Criteria aanmelding De Cirkel & Startup Cirkel 2022

De Cirkel  is ingesteld door de Circulaire Raad Rijk van Nijmegen en samen met RvN@ georganiseerd. De winnaar van deze prestigieuze prijs onderscheidt zich het meest op het gebied van circulair ondernemen door de impact die de organisatie heeft op het grondstofgebruik. Dit jaar wordt voor het eerst ook een prijs uitgereikt aan de meest circulaire start-up.

 

Voordat je onderstaand formulier invult, geven wij je graag eerst een definitie van circulair ondernemen.

Circulair ondernemen is ondernemen gericht op waardebehoud door middel van het organiseren van kringlopen. Dit betekent producten zo ontwerpen en grondstoffen zo inzetten dat deze maximaal benut worden waardoor hun waardeverlies minimaliseert. Bedrijven denken bij ontwerp en de materiaalkeuze al na over het hergebruik van (delen van) hun producten en de grondstoffen. Misschien kunnen ze deze weer als volwaardig product op de markt brengen, of misschien als onderdeel van – of grondstof voor – een ander product. Of kunnen aan het eind van de keten ervoor zorgen dat het product of grondstof weer ingezet kan worden voor nieuwe producten en/of diensten. Deze manier van denken, ontwerpen en werken vermindert het grondstoffenverbruik, helpt negatieve impact en risico’s verkleinen.

 

KNOCK-OUT CRITERIA VOOR BESTAANDE BEDRIJVEN

Wanneer het genomineerde bedrijf niet aan één van deze criteria voldoet, komt het niet voor juryselectie in aanmerking. De genomineerde organisatie:

 • is op 1 januari 2022 langer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • had op 1 januari 2022 2 FTE of meer aan werknemers in eigen dienst, exclusief de eigenaar resp. directeur.
 • is gevestigd in één van de zeven gemeenten van de regio Rijk van Nijmegen (Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen of Wijchen).
 • heeft een duidelijke toekomstvisie (met aandacht voor circulariteit).
 • stelt bij winst van De Cirkel de deuren open voor geïnteresseerden met een gezamenlijk te organiseren workshop.

 

KNOCK-OUT CRITERIA VOOR START-UPS

De genomineerde organisatie:

 • is tenminste één jaar aantoonbaar bezig met het uitwerken van een idee naar een business propositie rond circulariteit.
 • kan aannemelijk maken dat het idee een schaalbaar potentieel heeft.
 • kan laten zien dat het gaat om meer dan een idee alleen, maar is ook al bezig met b.v. prototyping, testing en het zoeken van sponsors/financiers.
 • beschikt over tenminste initiële calculaties om de positieve impact op grondstofverbruik inzichtelijk te maken.
 • is bij voorkeur geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 • is gevestigd in één van de zeven gemeenten van de regio Rijk van Nijmegen (Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen of Wijchen).
 • heeft een duidelijke toekomstvisie (met aandacht voor circulariteit).
 • stelt bij winst van De Cirkel de deuren open voor geïnteresseerden met een gezamenlijk te organiseren workshop.

PROCES

Aan de hand van de ingevulde aanmeldformulieren worden in beide categorieën maximaal 10 kandidaten geselecteerd. Het is dus van belang dat de vragen zo volledig en concreet mogelijk beantwoord worden. Uit die 10 kandidaten per categorie worden door de jury vervolgens 3 genomineerden geselecteerd. Hieruit wordt vervolgens de winnaar geselecteerd die ECO+BOUW, de winnaar van 2021, zal opvolgen. Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met een prijs voor start-ups.

 

De deadline voor het volledig ingevulde formulier is 1 oktober 2022

De winnaars van De Cirkel 2022 en Startup Cirkel 2022 worden bekend gemaakt op 9 november 2022.

De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als het volledige aanmeldformulier is ingevuld.