Voedingsleer in de medische praktijk

Student & Voeding

De Stichting Student en Voeding Nijmegen vormt een platform waaruit kennis over voeding en leefstijl onder toekomstig arts en verspreid wordt en heeft als einddoel implementatie van onderwijs over deze onderwerpen in de artsenopleiding aan de Radboud Universiteit.

Meer