jongeren in gesprek met gemeenten

Grijze pakken pizza party

We praten steeds vaker over jongeren, in plaats van met jongeren. Daarom willen jongeren in de gemeente Druten in gesprek met de ‘grijze pakken’ van hun gemeente om samen na te denken over de uitdagingen, kansen en oplossingen rondom leefbaarheidsvraagstukken voor jongeren.

Meer