All Inclusive Wijk

All Inclusive Wijk

De all inclusive wijk initieert en ondersteunt collectief ondernemen en professioneel samenwerken in wijken en dorpen. Het is een concept, een netwerkorganisatie en een praktijk van ondernemende wijken. In het Rijk van Nijmegen komen er drie tot vier wijken waarin nieuwe businessmodellen en hulpstructuren voor een inclusieve wijk opgezet worden.

Meer