MEDEDELING: door de grote hoeveelheid aanvragen is het budgetplafond in zicht gekomen. Op dit moment is de toetsingscommissie de aanvragen op de voorwaarden.  Niet alle aanvragen voldoen hieraan dus er kan daardoor toch nog budget vrijkomen. Het is dus nog mogelijk om een aanvraag in te dienen, maar deze komt vanaf heden automatisch op de reservelijst.

 

Met de landelijk versoepelingen in het coronabeleid krijgt het mkb weer meer ruimte om te ondernemen. Met name de bedrijven die door de maatregelen slechts beperkt of helemaal geen omzet konden maken, moeten nu in de zichtbaarheid, digitalisering en personeel investeren. De gemeente Nijmegen wil het mkb helpen de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk op te starten en op het gewenste niveau te krijgen. Hiervoor stelt het ondersteunende vouchers beschikbaar die ondernemers helpen in de zichtbaarheid naar gasten en klanten verbeteren en vergroten (reclame en online en offline marketing), digitalisering (met digitale middelen klanten sneller kunnen helpen) en het werven van personeel (adverteren). De vouchers dekken 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €2500,- exclusief btw en kunnen alleen voor een leverancier in de gemeente Nijmegen worden ingezet.

Elk mkb bedrijf in de gemeente Nijmegen kan een voucher aanvragen. Hieronder vind je de voorwaarden voor het aanvragen van een voucher. Vanaf donderdag 1 juli 2021, 09:00 uur, staat de link naar het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Aanvraagprocedure

 • Je leest alle voorwaarden door.
 • Je maakt een afspraak met de door jou gekozen leverancier en legt die vast in een offerte waarin de verschillende onderdelen duidelijk beschreven worden.
 • Je vult het formulier in. Hierin word je gevraagd om:
  • gegevens aanvrager;
  • het doel;
  • gegevens leverancier;
  • uitgebreide offerte met alle onderdelen in pdf-formaat;
  • overtuigend beeld van de situatie op dit moment in tekst, foto of screenshot.
 • Je verstuurt de aanvraag en ontvangt direct een bevestiging van ontvangst.
 • Een toetsingscommissie bestaande uit experts beoordelen de aanvraag op de voorwaarden.
 • Vouchertoetsing en de eventuele toekenning van een voucher gebeurt op volgorde van binnenkomst van volledige, gespecificeerde en op de juiste manier ingevulde aanvragen.
 • De voucherregeling geldt tot het beschikbare budget bereikt is (met andere woorden op=op).
 • Binnen 2 weken na het indienen van de complete aanvraag ontvang je een besluit via de mail.
 • Niet complete aanvragen worden direct afgekeurd.
 • Bij onduidelijkheden in een verder goed en compleet ingevulde aanvraag ontvang je een verzoek om vragen van de toetsingscommissie te beantwoorden.
 • Als de voucheraanvraag positief is beoordeeld, ontvangt de aanvrager een unieke voucher.

 

Systeem en bevestiging ontvangst

 • Het systeem is uitvoerig getest en al voor verschillende voucherprogramma’s ingezet.
 • Aanvragers die bij het invullen technische problemen ondervinden, wordt aangeraden het formulier op een andere computer of browser opnieuw in te vullen.
 • Wanneer het formulier succesvol is ingediend, verschijnt direct een bevestigingsmelding op de webpagina en ontvangt de aanvrager binnen 15 minuten een bevestigingsmail. Controleer ook de spamfolder op deze mail.
 • Elke bevestigingsmail heeft een unieke code. Zonder een bevestigingsmail is er geen officiële aanmelding voor het voucherprogramma en kan er geen aanspraak op beoordeling van de aanvraag gemaakt worden.
 • De uitvoerder en de gemeente Nijmegen kunnen niet voor niet-complete aanvragen verantwoordelijk worden gehouden.

 

Algemene vouchervoorwaarden

De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de kosten exclusief btw met het vastgesteld maximumbedrag van €2.500,- voor:

 • Inkoop van diensten en materialen bij een leverancier die in de gemeente Nijmegen gevestigd is. Zie voorwaarden onder.
 • Diensten & materialen die bijdragen aan de zichtbaarheid, digitalisering of het werven van personeel.

Voorbeelden:

 • Online vindbaarheid
 • Verbetering huisstijl
 • Stickers / mapjes / posters
 • Aankleding van terras of ingang met bloemen of loper
 • Adviesdiensten
 • Advertentiecampagnes om personeel te werven
 • Digitalisering van de bedrijfsactiviteit

 De activiteiten komen uitsluitend voor een voucher in aanmerking als:

 • In de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat de voucher bijdraagt aan de zichtbaarheid, digitalisering of het werven van personeel betreft;
 • In de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat zowel de planning als de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn.

Verstrekking van de voucher vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat de limiet van het beschikbare budget in de gemeente Nijmegen bereikt is.

 • De toetsingscommissie behoudt zich het recht voor om gedurende het programma de sectoren: horeca, evenementen en toerisme voorrang te geven.
 • Enkel kosten gemaakt vanaf 1 juli 2021 komen voor een mkb voucher in aanmerking.
 • De voucher heeft een geldigheid van drie maanden na toekenning. Uiterlijk exact drie maanden na toekenning moeten de werkzaamheden voltooid zijn en de voucher met bewijs voor verzilvering ingeleverd.
 • Per onderneming wordt maximaal één voucher toegekend.
 • Er kan aangevraagd worden als er een duidelijk gespecificeerde offerte met werkzaamheden beschikbaar is (moet in het formulier worden toegevoegd).
 • De geoffreerde prijzen voor werkzaamheden zijn haalbaar en marktconform. Experts in de toetsingscommissie bekijken of de offerte eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen bevat.
 • De voucher is alleen inzetbaar bij leveranciers uit de gemeente Nijmegen.
 • Binnen de gemeente Nijmegen kan de aanvrager zelf een leverancier kiezen.

 

Onderdelen die niet voor een vergoeding in aanmerking komen

 • Eten & drinken
 • Vaste activa die in de bedrijfsvoering afgeschreven worden, zoals:
  • Computer hardware
  • Interieuritems zoals (terras)stoelen, banken, tafels, kasten etc..
  • Elektronische apparatuur
  • Auto’s
  • Machines
  • Software; eenmalig of abonnementen
 • Trainingen & workshops
 • Een gelimiteerde vergoeding van €500,- (50% van maximaal €1000,-) geldt voor kosten van adverteren bij een mediapartij die worden gemaakt voor de zichtbaarheid van het bedrijf en werven van personeel.
 • Er moet achteraf door de aanvrager documentatie met bewijs van werkzaamheden geleverd worden (denk gedurende het gehele proces aan de verslaglegging door bijvoorbeeld screenshots te maken).
 • Bij twijfel besluit de toetsingscommissie over de eventuele toekenning. Hier kan geen bezwaar tegen gemaakt worden.

 

Voorwaarden aanvrager

 • Onder een mkb-onderneming wordt verstaan: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen. Stichtingen en goede doelen vallen hier niet onder.
 • Alleen mkb-ondernemingen die bedrijfsactiviteiten vanuit een bedrijfspand, kantoor of winkel voeren kunnen van de regeling gebruik maken (dus niet vanuit een woning).
 • De mkb-onderneming is uiterlijk 1 september 2020 bij de Kamer van Koophandel op de fysieke locatie geregistreerd.
 • De mkb-ondernemer moet de aanvraag persoonlijk doen.
 • Bij twijfel over de hoofdactiviteit van een onderneming, is de sbi code in de inschrijving KvK leidend.
 • Franchisenemers/organisaties met een lokale KvK registratie, maar een hoofdkantoor dat buiten de gemeente Nijmegen gevestigd is, kunnen alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek in de gemeente Nijmegen plaatsvinden. Zij moeten hier in de aanvraag een toelichting op geven.
 • Een mkb-onderneming kan maximaal één voucher aanvragen.
 • Ben je als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) betrokken bij meerdere aanvragen? Dan mogen de marketingactiviteiten elkaar niet overlappen en dien je de betrokkenheid aan te geven.
 • Ben je als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) mede-eigenaar van de leverancier? Dan geef je dit in het formulier aan.
 • Ontvangt uw bedrijf de-minimissteun? Of hoort uw bedrijf bij een groep die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de 2 belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn. Afwijkende sectoren: wegvervoer maximaal € 100.000, Visserij maximaal € 30.000, Landbouwproductie maximaal € 15.000.

 

Voorwaarden leverancier

 • De beschreven hoofdactiviteit in de Kamer van Koophandelregistratie valt onder marketing, reclame en communicatie of andere vorm bijdrage aan de zichtbaarheid van ondernemingen, personeelswerving en digitalisering.
 • Bij twijfel over de hoofdactiviteit van een onderneming, is de Kamer van Koophandel inschrijving leidend.
 • De leverancier heeft zich uiterlijk 1 mei 2021 bij de Kamer van Koophandel op een adres in de gemeente Nijmegen geregistreerd.
 • De toetsingscommissie toetst na aanvraag aan de hand van de KvK database, de bedrijfswebsite en gemeentelijke informatie of de leverancier aan de voorwaarden voldoet.
 • Het is voor leveranciers niet toegestaan het logo van de gemeente Nijmegen in communicatie-uitingen te gebruiken.

 Indienen voucher

 • De ondersteuning is een netto uit te keren bedrag ter hoogte van 50% van de gemaakte kosten exclusief btw met een maximumbedrag van €2.500,-.
 • De voucheraanvrager betaalt de volledige factuur aan de leverancier.
 • De aanvrager overlegt de officiële factuur, het betalingsbewijs, het document met het bewijs van werkzaamheden en de voucher via het daarvoor bestemde formulier op de website.
 • De toetsingscommissie controleert binnen tien werkdagen of de overeengekomen werkzaamheden volgens offerte zijn uitgevoerd.
 • Wanneer aan de voorwaarden is voldaan en inhoudelijk akkoord is gegeven door de commissie zet de uitvoerder de betaling van het voucherbedrag aan de aanvrager in gang.
 • Bij onduidelijkheden wordt contact met de aanvrager opgenomen.
 • De voucher kan ongeldig worden verklaard wanneer de activiteiten niet binnen drie maanden na toekenning plaatsvinden, niet met de aanvraag overeenkomen, de ingevulde gegevens toch onjuist blijken of als er sprake is van fraude.

Klik op deze link om naar het aanvraagformulier te gaan.

Voor vragen over de vooraarden of het formulier kan je contact opnemen met het RvN@ MKB voucherteam via voucher@rvnhub.nl